Tin tức & Sự kiện công ty

Danh sách cổ đông không gửi được thư mời họp (lần 3) năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol đã tiến hành gửi thư mời Cổ đông tham dự...

Danh sách cổ đông không gửi được thư mời họp (lần 2) năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol đã tiến hành gửi thư mời Cổ đông tham dự...

Danh sách cổ đông không gửi được thư mời họp (lần 1) năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol ! Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol đã tiến hành gửi thư mời Cổ đông...

Chương trình từ thiện “Cùng chia sẻ – Trao yêu thương” năm 2021!

Chương trình thiện nguyện trao quà đầu năm đến đồng bao dân tộc K'Ho tại Chùa Thanh Sơn, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng. Với mong muốn chung tay...

Thương về miền Trung !

Chương trình thiện nguyện "Nâng bước em đến trường" của Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol. Những ngày qua miền Trung nước ta bị tàn phá nặng nề...

KẾT QUẢ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN & NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020 LẦN 4

Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần 4 , Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ sửa đổi, bổ sung tổ chức và hoạt động của Công ty Worldcontrol !

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG KHÔNG GỬI ĐƯỢC THƯ MỜI HỌP

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol ! Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol đã tiến hành gửi thư mời Cổ đông tham dự...

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (LẦN 4)

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (lần 4) Nhằm đảm bảo tiến hành theo quy định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Lần 4), Hội đồng quản trị...

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020 LẦN 2 VÀ THÔNG BÁO...

Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 2 và thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần 3 Theo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông của Ban...

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG KHÔNG GỬI ĐƯỢC THƯ MỜI HỌP

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol ! Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol đã tiến hành gửi thư mời Cổ đông tham dự...

TIN TỨC & SỰ KIỆN

DỊCH VỤ & SẢN PHẨM

GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP

GIÁM ĐỊNH HÀNG HẢI

GIÁM ĐỊNH PHẾ LIỆU

DỊCH VỤ KHÁC

DỰ ÁN TIÊU BIÊU

Gọi cho chúng tôi