Đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp – Professional human resources

Hệ thống nhân sự là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ, chúng tôi luôn cố gắng xây dựng đội ngũ giám định viên nói riêng cũng như nguồn nhân sự nói chung hoạt động chuyên nghiệp, tích cực và hiệu quả

Understanding HR is decisive feature having many major effects on quality of the jobs, we try our best to build the professional teams with highly qualified inspectors and staff

Để đảm bảo và duy trì trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ giám định viên luôn được huấn luyện, đào tạo và kiểm tra thường xuyên theo quy trình nghiêm ngặt.                                        

To be ready for working, the inspectors and supporting staff have to undergo and pass the strict training process and serious testing

Đang cập nhật….

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây