Trong quá trình xử lý thuế cho Công ty TNHH Posco VST, Cục Hải quan Đồng Nai cho biết, đơn vị đang gặp vướng liên quan đến vấn đề xử lý thuế nhập khẩu (NK) phế liệu thép không gỉ có nguồn gốc từ nguyên liệu NK .

Để giải quyết vướng mắc này, theo Tổng cục Hải quan, khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”.

Theo đó, Điều 20 Luật Thuế xuất khẩu (XK), thuế NK quy định: “Điều 20. Hiệu lực thi hành; 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2016. 2. Luật Thuế XK, thuế NK số 45/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành”.

Ngoài ra, khoản 1 Điều 38 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2016 và thay thế Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thuế XK, thuế NK”.

Do đó, các trường hợp miễn thuế đã được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK; từ Điều 5 đến Điều 29 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, trường hợp miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK được quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK; Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP. Các văn bản trên không quy định miễn thuế XK đối với hàng hóa XK có đủ điều kiện xác định là được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu NK.Căn cứ quy định hiện hành, Cục Hải quan Đồng Nai thu thuế XK đối với trường hợp XK phế liệu thép không gỉ của Công ty TNHH Posco VST.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây