Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS)

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là một đối tác quan trọng và tiềm năng. Với lợi thế là Công ty Giám định hàng đầu, WSC đã và đang cung cấp dịch vụ giám định chất lượng: Đo mớn than, quặng, giám sát xếp dỡ, kiểm đếm thép, lấy mẫu phân tích, an toàn vận tải biển…và từng bước tạo được lòng tin của khách hàng Formosa.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây