Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành liên quan, số lượng phế liệu tồn đọng, lưu giữ tại các cảng biển đã giảm gần 11.000 container so với cuối năm 2018.

Hải quan Hải Phòng kiểm tra, xử lý hàng tồn đọng tại cảng.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến cuối tháng 9/2019, số hàng hóa khai báo là phế liệu hiện lưu giữ tại cảng biển chỉ còn 10.102 container, giảm 10.852 container so với cuối năm 2018. Trong đó, số lượng lưu giữ tại cảng dưới 30 ngày là 3.605 container; số lượng container lưu giữ từ 30 ngày đến 90 ngày là 41 container; số lượng tồn đọng lưu giữ trên 90 ngày là 6.456 container.

Nhằm nâng cao công tác quản lý hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã tham mưu Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát hàng phế liệu nhập khẩu phế liệu tại các cửa khẩu tại tờ trình số 100/TTr-BTC ngày 29/7/2019. 

Về phương án xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển, Bộ Tài chính đã báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ trình tự các bước xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển. Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành trong việc xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển.

Riêng đối với hàng hóa tồn đọng là chất thải, chất thải nguy hại, phế liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và hàng hóa tồn đọng là chất thải phóng xạ, Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định xử lý theo hướng yêu cầu hãng tàu có trách nhiệm thực hiện vận chuyển lô hàng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan hải quan. Trường hợp hãng tàu không thực hiện vận chuyển lô hàng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải có biện pháp cưỡng chế, xử lý hoặc dừng việc cấp phép ra, vào cảng Việt Nam.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ cấp phép ra, vào cảng biển Việt Nam cho hãng tàu sau khi hãng đã vận chuyển toàn bộ các lô hàng tồn đọng là chất thải, chất thải nguy hại, phế liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, chất thải phóng xạ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài ra, phía Tổng cục Hải quan cũng tiếp tục đẩy mạnh triển khai Hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động tại cảng, kho, bãi trên phạm vi toàn quốc, nhằm tạo thuận lợi trong việc làm thủ tục thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, giảm chi phí vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây