Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol

Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol đã tiến hành gửi thư mời Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Lần III) của Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol từ ngày 18/05/2021. Tuy nhiên, có cổ đông đã được gửi đến địa chỉ nhưng không thành công nên đơn vị chuyển phát nhanh đã hoàn lại thư cho Công ty.

Công ty xin gửi kèm theo đây Danh sách các cổ đông không gửi được thư. Kính đề nghị Quý Cổ đông nào có tên trong danh sách này đến/liên lạc trực tiếp với P.HCNS, Thư ký Ban Giám đốc, Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol (điện thoại: 02838407495 hoặc 0772013016) để lấy thư mời và các tài liệu liên quan.

Lưu ý: Công ty sẽ tiếp tục thông báo đến Quý Cổ đông khi có thư thông báo hoàn lại của đơn vị chuyển phát nhanh.

Trân trọng kính báo!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây