Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (lần 4)

Nhằm đảm bảo tiến hành theo quy định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Lần 4), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol trân trọng thông báo tham dự Đại hội đến toàn thể Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol nội dung cụ thể như sau:

 1. Thời gian:  9h00 Thứ tư, ngày 29 tháng 07 năm 2020
 2. Địa điểm: Văn phòng giao dịch: Số 45 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
 3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần giám định Worldcontrol và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 31 tháng 03 năm 2020.
 4. Nội dung Đại hội
 5. Báo cáo số 22/BC-WSC-BGĐ-2020 của BGĐ về hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
 6. Báo cáo số 07/BC-WSC-HĐQT-2020 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 7. Báo cáo số 01/BC-WSC-KSV-2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 8. Xem xét và thông qua Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT-WSC-2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol.
 9. Xem xét và thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT-WSC-2020 về việc quyết toán thù lao HĐQT, KSV năm 2019 và kế hoạch ngân sách thù lao HĐQT, KSV năm 2020.
 10. Xem xét và thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-WSC-2020 về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.
 11. Xem xét và thông qua Tờ trình số 02/TTr-KSV-WSC-2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2020.
 12. Xem xét và thông qua Tờ trình số 22/TTr-HĐQT-WSC-2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với Bà Liên Ngọc Cẩm Tiên.
 13. Xem xét và thông qua Tờ trình số 23/TTr-HĐQT-WSC-2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol..
 14. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. (Chi tiết đính kèm).

Hình thức xác nhận:

 • Thư: Xin gửi về VPGD: Số 45 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
 • Thời hạn xác nhận: Trước 12h00, ngày 26 tháng 07 năm 2020.

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây