Với tinh thần liên tục cải cách hành chính, mới đây, ngành Hải quan đã đưa vào hoạt động hệ thống tiếp nhận kiểm tra, xác nhận bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa. Hệ thống này thêm một bước tiết giảm chi phí, thời gian và nhân lực cho doanh nghiệp nhập khẩu.

Tự động tiếp nhận và trả kết quả qua mạng

Tổng cục Hải quan đã hoàn thiện xây dựng hệ thống tiếp nhận kiểm tra, xác nhận bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa. Việc khai báo thông tin trước hàng hóa nhập khẩu, xác nhận hàng nhập khẩu vào khu vực cửa khẩu trên hệ thống này đã chính thức đi vào triển khai trong thực tế.

Theo đó, các chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải, người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền (chủ hàng hoặc đại lý hải quan được chủ hàng ủy quyền) thực hiện việc khai báo bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu (gọi tắt là bản kê) trước khi đưa hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam. Nếu không thực hiện, cơ quan hải quan không giải quyết cho phương tiện vận tải, hàng hóa đưa vào khu vực cửa khẩu. Để chuẩn bị cho việc triển khai đồng bộ hệ thống, Tổng cục Hải quan đã tổ chức tập huấn trực tuyến cho các cục hải quan tỉnh biên giới đất liền và doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

So sánh việc khai báo bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu trước và nay khi triển khai trên hệ thống có sự thay đổi lớn. Nếu như trước khi triển khai hệ thống, cơ quan hải quan phải kiểm tra thông tin bản kê do doanh nghiệp khai báo và nộp, đóng dấu công chức tiếp nhận; tiếp nhận và xác nhận hàng vào cửa khẩu trên bản khai giấy. Cơ quan hải quan cần một công chức tiếp nhận và một công chức giám sát tại cửa khẩu để xác nhận bản kê đã được vào cửa khẩu, đồng thời phải lưu hồ sơ bản giấy.

Nay, khi khai báo điện tử, hệ thống tự động tiếp nhận, kiểm tra và trả kết quả cho người khai. Hệ thống cũng tiếp nhận số bản kê/mã barcode, tra cứu trên hệ thống và xác nhận trên hệ thống. Về nhân lực, cơ quan hải quan chỉ cần bố trí một công chức giám sát tại cửa khẩu xác nhận bản kê đã được vào cửa khẩu trên hệ thống; đặc biệt không phải lưu hồ sơ giấy.

Đối với người khai hải quan, nếu như trước đây, khi khai bản giấy người khai hải quan phải thực hiện khai và nộp tại cửa khẩu. In bản kê, nộp bản kê cho cơ quan hải quan để xác nhận tiếp nhận (trường hợp khai sai, khai chưa đủ sẽ phải khai báo lại từ đầu), xác nhận vào cửa khẩu. Trường hợp khai sai phải in bản kê khai lại nhiều lần và hồ sơ phải lưu bản giấy.

Tuy nhiên, khi khai báo điện tử, người khai hải quan có thể khai và nộp tại bất kỳ điểm nào có kết nối Internet. Hệ thống tự động tiếp nhận và trả kết quả cho người khai hải quan. Người khai chỉ cần sử dụng kết quả và cung cấp số bản kê/mã barcode cho cơ quan hải quan để xác nhận hàng vào cửa khẩu.

Hướng dẫn khai thông tin điện tử Để khai thông tin hàng hóa điện tử, người khai hải quan truy cập vào địa chỉ: https://banke.customs.gov.vn/ktdb.Tên và mật khẩu đăng nhập hệ thống: Thông tin tên và mật khẩu đăng nhập của doanh nghiệp giống như thông tin đăng nhập vào hệ thống VNACCS.Trường hợp hệ thống gặp sự cố, hoặc phát sinh trường hợp khác nằm ngoài 9 trường hợp trên hệ thống, người khai hải quan thực hiện khai và nộp 1 bản chính bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu tại mẫu BKTTHH/2021/NK ban hành kèm theo công văn số 1503/TCHQ-GSQL ngày 2/4/2021 của Tổng cục Hải quan cho công chức hải quan tiếp nhận bản kê tại cửa khẩu.

Có 4 bước khai báo cần được thực hiện trên hệ thống. Bước 1, người khai xác định trường hợp cần khai báo của mình để lựa chọn vào mục hàng hóa đã mở tờ khai hay chưa mở tờ khai và xác định nghiệp vụ cần khai báo. Bước 2, người khai tải mẫu khai báo về để điền thông tin. Bước 3 là khai báo chi tiết đầy và tải bản khai lên trên hệ thống. Bước 4, người khai đợi phản hồi từ hệ thống rồi tải bản kê về máy tính cá nhân, cung cấp bản kê và số nghiệp vụ khai báo cho lái xe. Cuối cùng, khi phương tiện vận tải hàng hóa đến cửa khẩu nhập, lái xe cung cấp số bản kê và số nghiệp vụ cho công chức hải quan tại cửa khẩu để xác nhận vào cửa khẩu.

Giảm thời gian và chi phí

Qua triển khai, hệ thống đã phát huy nhiều ưu điểm vượt trội, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện khai báo điện tử, giảm thời gian thông quan, giảm chi phí và nhân lực cho cả doanh nghiệp cũng như cơ quan hải quan. Người khai hoàn toàn chủ động, lưu thông tin, khai báo sửa đổi bổ sung trước khi nộp lên hệ thống, không cần in bản kê để chờ cơ quan hải quan đóng dấu xác nhận. Đặc biệt, khi khai điện tử, người khai hải quan không phải lưu hồ sơ giấy.

Việc khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử được đánh giá là góp phần ngăn chặn việc đưa hàng cấm vào Việt Nam, hàng hóa không đáp ứng yêu cầu chất lượng, vệ sinh và giấy phép do gắn trách nhiệm người nhập khẩu từ khi chưa đưa hàng hoá vào Việt Nam. Đồng thời kết nối được các khâu trong chuỗi dây chuyền thủ tục nhất là hàng hoá vận chuyển độc lập, từ đó đảm bảo hiệu quả quản lý hải quan. Không còn xảy ra việc đưa hàng hoá vào Việt Nam mà không rõ chủ hàng, người nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan có thể kiểm soát, cập nhật tình hình phương tiện và hàng hóa nhập khẩu vào các cửa khẩu theo thời gian thực để từ đó có những biện pháp, điều chỉnh và quản lý hiệu quả; có đủ thông tin trước để đánh giá rủi ro các lô hàng nhập khẩu.

Theo đánh giá của doanh nghiệp, việc thực hiện khai báo bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu trên hệ thống điện tử, doanh nghiệp có thể thực hiện được mọi lúc, mọi nơi, sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian đi lại, điều kiện chi phí phát sinh…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây