Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 127/QĐ-TCHQ về việc chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giảm 20% số lô hàng phải lấy mẫu phân tích, phân loại.

Để thực hiện mục tiêu trên, giải pháp được đưa ra là các mặt hàng đã có kết quả phân tích phân loại, DN cung cấp đủ thông tin để xác định bản chất hàng hóa là không thay đổi so với kết quả phân tích tại các thông báo kết quả phân tích phân loại đã có, chỉ có mã số hàng hóa thay đổi theo thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022, đơn vị phân loại hàng hóa theo quy định, không gửi lại mẫu để phân tích phân loại. Xem xét cắt giảm, không gửi phân tích phân loại các chủng loại hàng hóa có mức độ rủi ro thấp (sau phân tích phân loại có mức thuế giảm hoặc không có tác động đến chính sách thuế), tránh lãng phí nguồn lực, tiết kiệm thời gian, đồng thời vẫn bảo đảm quản lý nhà nước, tránh thất thu thuế.

Trường hợp phát sinh chủng loại hàng mới, chưa có kết quả phân tích phân loại, Tổng cục Hải quan yêu cầu áp dụng quản lý rủi ro và xem xét gửi đơn vị Kiểm định hải quan để thực hiện phân tích phân loại.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây