Hệ thống kiểm soát nhập khẩu 2 (ICS2) sẽ giới thiệu quy trình mới cho nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển và đường thủy nội địa, đường bộ và đường sắt tại EU kể từ ngày 03 tháng 06 năm 2024.

Hệ thống kiểm soát nhập khẩu 2 (ICS2) – Hệ thống mới về an toàn và an ninh hải quan trước khi hàng đến của Liên minh châu Âu (EU) – sẽ giới thiệu quy trình mới cho nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển và đường thủy nội địa, đường bộ và đường sắt tại EU kể từ ngày 03 tháng 06 năm 2024. 

Đây là giai đoạn thứ ba hay còn là giai đoạn triển khai hệ thống mới để mở rộng các yêu cầu báo cáo dữ liệu an toàn và an ninh áp dụng cho tất cả các phương thức vận tải. Các yêu cầu tương tự đã có hiệu lực đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. 

Với bản phát hành thứ ba này, các hãng vận tải đường biển và đường thủy nội địa, đường bộ và đường sắt cũng cần cung cấp dữ liệu về hàng hóa được gửi đến hoặc qua EU trước khi hàng đến, thông qua Tuyên bố kê khai nhập khẩu (ENS).

Nghĩa vụ này cũng liên quan đến các hãng vận chuyển bưu chính và chuyển phát nhanh sử dụng các phương thức vận tải này này để vận chuyển hàng hoá cũng như các bên liên quan khác, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ hậu cần. Trong một số trường hợp nhất định, bên nhận hàng cuối cùng được thành lập tại EU cũng phải gửi dữ liệu ENS tới ICS2. 

Các bên giao dịch cần phải có sự chuẩn bị trước cho Bản phát hành thứ ba để tránh xảy ra tình trạng chậm trễ và không tuân thủ. Các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng cần đảm bảo thu thập dữ liệu chính xác và đầy đủ từ khách hàng, cập nhật hệ thống CNTT và quy trình vận hành cũng như cung cấp chương trình đào tạo đầy đủ cho nhân viên.

Từ ngày 11 tháng 12 năm 2023, các bên giao dịch cần hoàn thành việc kiểm tra tự tuân thủ trước khi kết nối với ICS2, nhằm xác minh khả năng truy cập và trao đổi thông tin với cơ quan hải quan. 

Dựa theo yêu cầu, các quốc gia thành viên EU sẽ cấp quyền cho các bên giao dịch chịu ảnh hưởng để kết nối dần với ICS2 trong khoảng thời gian triển khai có hạn.

Các quốc gia thành viên có thể cấp thời hạn triển khai tại bất kỳ thời điểm nào trong những khung thời gian sau: từ ngày 03 tháng 06 năm 2024 đến ngày 04 tháng 12 năm 2024 (các hãng vận tải đường biển và đường thủy nội địa); từ ngày 04 tháng 12 năm 2024 đến ngày 01 tháng 04 năm 2025 (đơn vị nộp đơn thứ cấp vận tải đường biển và đường thủy nội địa); và từ ngày 01 tháng 04 năm 2025 đến ngày 01 tháng 09 năm 2025 (các hãng vận tải đường bộ và đường sắt).

Nếu các bên giao dịch chưa chuẩn bị sẵn sàng và không cung cấp dữ liệu theo yêu cầu của ICS2, hàng hóa của họ sẽ bị dừng ở biên giới EU và không được cơ quan hải quan thông quan.

Ủy ban Châu Âu đã hợp tác chặt chẽ với cơ quan hải quan và doanh nghiệp của các quốc gia thành viên để chuẩn bị ICS2. Hệ thống này đang được triển khai theo ba bản phát hành và sẽ dần thay thế hệ thống kiểm soát nhập khẩu hiện có.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây