Công ty cổ phần giám định worldcontrol (WSC) thực hiện việc thông báo đến Quý cổ đông về nội dung như sau:

1. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên công ty Cổ phần giám định Worldcontrol năm 2022 được tổ chức vào ngày 17/06/2022 không đủ điều kiện để tiến hành do tổng số cổ đông tham dự họp đại diện ít hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/05/2022 (theo file đính kèm).

2. ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty WSC sẽ được tổ chức lần II trong vòng 15 ngày kể từ ngày 17/6/2022 theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây