Công ty Cổ phần giám định Worldcontrol xin thông báo dời ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

Do chậm trễ trong công tác lập báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo quy định, vì vậy Công ty Worldcontrol cần có thêm thời gian chuẩn bị cho việc hoàn thiện báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán phục vụ cho Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Bằng Công văn này, Công ty Worldcontrol kính đề nghị sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh được gia hạn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất trước ngày 30/06/2022. (Đính kèm công văn Số 01/CVĐ-WSC ngày 15/04/2022)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây