Huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động!

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn (cho người lao động và máy móc thiết bị) trong  hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhằm phổ biến kiến thức về ATVSLĐ giúp nâng cao sự hiểu biết cho Người lao động kể cả Người sử dụng lao động về an toàn, vệ sinh lao động.

Mục đích của huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhằm đảm bảo an toàn thân thể, loại bỏ hoặc hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro đáng tiếc có thể gây ra tai nạn, chấn thương, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Có thể nhận thấy rằng, an toàn vệ sinh lao động đóng vai trò và ý nghĩa vô cùng to lớn không chỉ đối với người lao động, chủ Doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến sự an toàn chung của toàn xã hội. Nói một cách cụ thể hơn, việc thực hiện tốt công tác ATVSLĐ sẽ giúp Doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh được rủi ro, giảm chi phí và phát triển doanh nghiệp.

Hiểu được tầm quan trọng của việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với Doanh nghiệp và các cá nhân trực tiếp tham gia lao động sản xuất và nhu cầu thiết yếu, cấp bách của toàn xã hội. Ngày 24/8/2019 Công ty Cổ phần giám định Worldcontrol đã tổ chức buổi huấn luyện An toàn lao động tại Trụ sở 45 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tham gia khóa huấn luyện có đầy đủ Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV công ty./

Một số hình ảnh khóa huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động cho Cán bộ nhân viên

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây